ampa de l'escola pública de Moià

per estar al dia del què fem a l'ampa – ampa@ampaescolapublica.moia.cat
Dins de assemblees | |

El dimarts 7 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AMPA del curs 2014-2015. Hi va haver una bona assistència.

Ordre del dia:
1. Renovació o aprovació de la Junta de l’AMPA
2. Activitats: memòria 2013-2014 i projectes pel curs 2014-2015
3. Reutilització dels llibres de text
4. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria financera del curs 2013-
2014
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel curs 2014-2015.
Impagats i quotes.
6. Precs i preguntes.

No hi ha comentaris

No hi ha comentaris

RSS feed for comments on this post.

Ho sentim, no es poden deixar comentaris en aquest moment