ampa de l'escola pública de Moià

per estar al dia del què fem a l'ampa – ampa@ampaescolapublica.moia.cat

menjador
Autor: EvaVinyas

20/09/2015

Dins de | |

Informació del servei de menjador. Curs 2015-2016

La gestió del menjador de l’escola la fa l’empresa ARAMARK, contractada per l’Ajuntament de Moià per donar aquest servei. Tots els plats són cuinats en el propi centre.

El menús ARAMARK són revisats per dietistes-nutricionistes  per tal de garantir que cobreixen les necessitats nutritives, així com seguir les recomanacions dietètiques i de freqüència de consum aconsellada pels diferents aliments.

Podeu trobar més informació sobre el servei que ofereix ARAMARK a: www.elgustodecrecer.com

TELÈFONS DE CONTACTE

El telèfon de la cuina de l’escola és: 609221427

El telèfon de la central d’ARAMARK: 932402141

INFORMES PELS PARES

Als alumnes de P3 se’ls lliura diàriament un informe (al llarg del primer trimestre) on s’explica com ha estat l’infant durant el servei de menjador. Als de P4 i P5, un de setmanal durant tot el curs. L’informe dels alumnes de P3 passarà a ser setmanal a partir del segon trimestre. Cal afegir que també hi haurà un informe trimestral.

D’altra banda, a tots els alumnes que fan ús del servei se’ls lliuren dos informes, un el primer trimestre i un altre a final de curs, on s’especifica: hàbits treballats, activitats realitzades i l’evolució de cada infant.

FITXA DE MENJADOR

Per adaptar el tipus de dieta al que el nen o nena necessita (normal, sense gluten, segons tipus d’al·lèrgies o per motius religiosos), s’ha d’emplenar la fitxa de menjador que trobareu a la cuina.

PREUS (IVA inclòs)

Menjador fix 6,20 € menú/dia
Menjador esporàdic 6,80 € menú/dia
Esmorzar amb acollida fix 35 € quota fixa mensual*
Esmorzar amb acollida esporàdic 3 €   servei/dia

* quota fixa mensual (fins a finals d’any) si l’alumne es manté durant tot el curs. Si hi ha altes i baixes l’alumne passarà a ser esporàdic.

En el cas que l’alumne fix no es pugui quedar a dinar algún dia, caldrà avisar abans de 2/4 de 10 del matí i se li descomptarà la matèria prima d’aquell dia (1,44€) fins al cinquè dia per motius de llarga malaltia o motius justificats. A partir del sisè dia, de forma també justificada, es podrà donar suspensió temporal del servei. El canvi de fix a esporàdic només es podrà realitzar com a màxim dues vegades l’any.

Es consideraran fixes els alumnes que, com a mínim, es quedin 3 dies la setmana o bé 2 germans que, entre els 2, sumin 4 dies per setmana.

Els cobraments es faran pel banc, a mes vençut, pels usuaris fixes. De la mateixa manera ho podran fer els esporàdics habituals que així ho desitgin.

Per a la resta, es podran comprar tiquets realitzant una transferència al compte núm. 2100-7933-73-2200032615 de La Caixa o al compte núm. 0030-8123-33-0000112271 de Banesto, indicant que és el preu de Núm. X dinars, i el nom complet del nen o nena. Amb el comprovant d’aquest pagament s’haurà d’anar a la cuina on us donaran els tiquets corresponents.

CONSULTES, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Teniu algunaconsulta, queixa o suggeriment?

Des de l’AMPA  hem obert un correu electrònic perquè ens feu arribar qualsevol consulta, queixa o suggeriment que tingueu i poder solucionar-lo el més aviat possible:

ampa@ampaescolapublica.moia.cat

ENQUESTA DE SAFISTACCIÓ

Periòdicament l’AMPA fa enquestes de satisfacció per tal de recollir les opinions dels usuaris i les famílies i, si escau, introduir millores en el servei de menjador.

-Document d’informació per les famílies

1 comentari

  1. [...] menjador [...]

    Pingback by ampa de l’escola pública de Moià » De visita a la cuina. — 15/10/2008 @ 7:00 pm

RSS feed for comments on this post.

Ho sentim, no es poden deixar comentaris en aquest moment