ampa de l'escola pública de Moià

per estar al dia del què fem a l'ampa – ampa@ampaescolapublica.moia.cat
Dins de xerrades | |

Assemblea AMPA
Autor: EvaVinyas

13/10/2016

Dins de assemblees | |

Un curs més s’ha celebrat  l’assemblea ordinària de l’AMPA i amb poca assistència de famílies de l’escola.

Us adjuntem la presentació que es va passar.

Dins de assemblees | |

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AMPA CURS 2016-2017
Dilluns 10 d’octubre de 2016 a les 21:00 a la biblioteca de l’escola.

Ordre del dia:
1- Renovació i aprovació de la Junta de l’AMPA
2- Organització de l’AMPA: comissions de treball i eleccions dels nous membres.
3- Activitats: memòria 2015-16 i projectes pel curs 2016-2017.
4- Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria financera del curs 2015-2016.
5- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel curs 2016-2017. Impagats i quotes.
6- Precs i preguntes.

ES PREGA LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I LA MÀXIMA PUNTUALITAT.

Menú Octubre
Autor: EvaVinyas

01/10/2016

Dins de menjador | |